เกาะนาอูรู

ผู้ลี้ภัยจากนาอูรูไปอยู่อเมริกาบ่นอุบ ขอกลับมาอยู่ค่ายกักกันฯบนเกาะดีกว่า

16 พ.ย. 2018 ผู้ขอลี้ภัยจากค่ายกักกันบนเกาะนาอูรูที่ไปตั้งหลักแหล่งในสหรัฐอเมริกาหลายสิบคนได้แสดงความจำนงค์ขอกลับมาใช้ชีวิตที่ดีกว่าในค่ายกักกันบนเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

เรฟูจีบนเกาะนาอูรูปฎิเสธลี้ภัยในสหรัฐต้องการอยู่ออสเตรเลียหรือไม่ก็นิวซีแลนด์

3 พ.ย. 2018 ผู้ขอลี้ภัยบนเกาะนาอูรูกว่า 70 คนได้ปฏิเสธที่จะไปตั้งหลักแหล่งในสหรัฐอเมริกา ส่วนสาเหตุที่ถูกเปิดเผยก็เพราะในสหรัฐพวกเขาต้องทำงาน ไม่สามารถพึ่งเงินสวัสดิการเหมือนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

อิมฯขู่เรือมนุษย์ถ้าไม่กลับประเทศ ก็ติดเกาะนาอูรูไปอีกอย่างน้อย 20 ปี

13 พ.ย. 2016 เรือมนุษย์ที่ปฏิเสธไม่กลับประเทศเดิมหรือไปประเทศที่สาม แต่ยังคงยืนยันต้องการอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย จากนี้ไปจะถูกทิ้งให้อยู่บนเกาะนาอูรูเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 20 ปี

รัฐบาลสบชัยคดีสำคัญ ศาลสูงตัดสินส่งเรือมนุษย์กลับเกาะนาอูรู

4 ก.พ. 2016 รัฐบาลกลางประสบชัยชนะครั้งสำคัญต่อการส่งผู้ขอลี้ภัยกลุ่มใหญ่ที่รวมถึงเด็กเล็ก 36 คนกลับสู่ค่ายกักกันผู้ลี้ภัยบนเกาะนาอูรู (Nauru) หลังจากศาลสูงปฏิเสธการท้าทายในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายกระบวนการพิจารณาฯนอกอาณาเขตออสเตรเลีย