อาชีพขับรถบรรทุก

หญิงแกร่งเลิกสังคมสวมส้นสูงหันมายึดอาชีพขับรถบรรทุก 86 ล้อในวัย 54 ปี

20 พ.ค. 2019 มีผู้หญิงไม่ถึง 4% ที่ยึดอาชีพขับรถบรรทุกในออสเตรเลีย และส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 40 ปี จะมีก็แต่นาง Lyndal Denny แม่ลูกสองวัย 60 ปีที่เธอเริ่มอาชีพขับรถบรรทุกในวัน 54 ปีและไม่ใช่ขับรถบรรทุกธรรมดา