อาการภาวะขาดการนอนหลับ

สมาร์ทโฟนคือสาเหตุเด็กไฮสกูล เสพสารกระตุ้นจนนำไปสู่การเป็นประเทศซอมบี้

6 ส.ค. 2016 นักเรียนชั้นมัธยมในประเทศออสเตรเลียกว่า 2 ใน 3 กำลังประสบปัญหาอาการภาวะขาดการนอนหลับ (sleep-deprivation) จนเป็นเหตุให้นักเรียนต้องพึ่งใบสั่งยาและใช้สารกระตุ้นเพื่อให้ไม่ง่วงนอน