องค์การกุศล Salvation Army

ช่างตัดผมชราเจอปรับ 322 เหรียญจากเหตุบริจาคหนังสือให้ Salvation Army

10 ก.ค. 2019 จิงโจ้นิส์เคยมีประสบการณ์นำสิ่งของไปบริจาคให้องค์กรกุศล Salvos เหมือนกัน แต่ผู้เฒ่าช่างตัดผมที่ประสบปัญหารายได้รายนี้ต้องรู้สึกเซ็งชีวิต เมื่อเขาถูกปรับ 322 เหรียญจากการเอาหนังสือไปบริจาค