สินค้าเวชภัณฑ์

ปรับบริษัทขายชุดแอคทีฟแวร์ $40,000 สื่อให้เข้าใจว่าสวมใส่แล้วป้องกันโควิด-19

18 ก.ค. 2020 บริษัทขายชุดออกกำลังกาย Lorna Jane ในนครบริสเบนถูกสั่งปรับเกือบ 40,000 เหรียญต่อการเสนอขายชุดแอคทีฟแวร์ (activewear) โดยทำให้เข้าใจว่าสามารถป้องกันไวรัสโคโรนา 2019