สรุปสถานการณ์ COVID-19

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 2 มิ.ย. 2021 / รัฐวิกฯติดเชื้อในท้องถิ่นแล้ว 60 คน

2 มิ.ย. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 82 คนรวมเป็น 30,130 คน รักษาหายแล้ว 29,089 คน (เพิ่มขึ้น 54 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 910 คน

สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 26 พ.ค. 2021 / รัฐวิกฯประเดิมติดเชื้อในท้องถิ่นแล้ว 15 คน

26 พ.ค. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 57 คนรวมเป็น 30,048 คน รักษาหายแล้ว 29,037 คน (เพิ่มขึ้น 85 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 910 คน

สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 19 พ.ค. 2021 / ยอดสะสมออสซี่วันนี้ก็ยังไม่ถึง 30,000 คน

19 พ.ค. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 44 คนรวมเป็น 29,991 คน รักษาหายแล้ว 28,952 คน (เพิ่มขึ้น 161 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 910 คน

สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 12 พ.ค. 2021 / ยอดสะสมออสซี่วันนี้ยังไม่ถึง 30,000 คน

12 พ.ค. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 82 คนรวมเป็น 29,947 คน รักษาหายแล้ว 28,815 คน (เพิ่มขึ้น 120 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 910 คน

สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 5 พ.ค. 2021 / ไทยจ่อแซงจีน

5 พ.ค. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 116 คนรวมเป็น 29,865 คน รักษาหายแล้ว 28,695 คน (เพิ่มขึ้น 137 คน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 910 คน

สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 28 เม.ย. 2021 / ยอดผู้ติดเชื้อไทยแซงสิงคโปร์แล้ว

28 เม.ย. 2021 ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 171 คนรวมเป็น 29,749 คน รักษาหายแล้ว 28,558 คน (เพิ่มขึ้น 2,104 คน -ออสเตรเลียปรับระบบ