วีซ่า 485

ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาติดค้างในบ้านเกิดเผชิญวีซ่าหมดอายุ

29 พ.ค. 2021 อาจถือเป็นความซวยสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวหลังสำเร็จการศึกษา (TGV) หรือวีซ่า 485* ที่ได้สิทธิ์ทำงานในออสเตรเลียแต่กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด แล้วไม่สามารถกลับเข้ามาออสเตรเลียเนื่องจากการปิด

สำรวจนศ.ต่างชาติในรัฐ SA เกือบครึ่ง รับต้องการอยู่หรือทำงานที่ออสเตรเลีย

19 พ.ค. 2015 ผลการสำรวจถึงนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาตามสถานบันอุดมศึกษาในนครแอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SA) พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งต้องการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือทำงานในออสเตรเลียหลังจากสำเร็จการศึกษา   ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเข้าเมืองและผู้ได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมการศึกษาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปรับนโยบายการรับผู้อพยพเพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและเป็นการเพิ่มประชากรของรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่มีประชากรเพียง 1.6 ล้านคนเท่านั้น