วัคซีนป้องกัน COVID-19

ออสซี่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 ขั้นสองอีก 1.5 ล้านคน

25 พ.ค. 2022 กระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียเดินหน้าฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 เข็มที่สี่หรือบูสเตอร์เข็มสองกับประชากรกว่า 1.5 ล้านคน ที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่อความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19