วัคซีนบูสเตอร์เข็มสาม

TGA อนุมัติ Moderna เป็นบูสเตอร์เข็มสามต่อจาก Pfizer

9 ธ.ค. 2021 สำนักงานกำกับดูแลเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือ TGA ได้อนุมัติวัคซีน mRNA Moderna เป็นบูสเตอร์เข็มสามที่จะฉีดให้กับชาวออสเตรเลียมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

วัคซีนโควิด-19 เข็มสามคาดว่าจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

24 ต.ค. 2021 หลังจากออสเตรเลียเริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สามให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงไปบ้างแล้วนับจากวันที่ 11 ตุลาคม ในขั้นต่อไปจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง