รายได้เฉลี่ยออสเตรเลีย

ขอนำเสนอรายได้มัธยฐานล่าสุดของคนออสซี่และของแต่ละรัฐ

2 ก.ค. 2022 สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) ได้เปิดเผยภาพรวมของรายได้จากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี 2021 พบว่าหากคุณต้องการได้ชื่อว่าเป็นคนในกลุ่มผู้มี