รถเก็บขยะ

ความเห็นแก่ได้ของนายทุนบ้านจัดสรร ทำถนนแคบจนรถเก็บขยะเข้าไปไม่ได้

. ความเห็นแก่ได้ของนายทุนบ้านจัดสรร ทำถนนแคบจนรถเก็บขยะเข้าไปไม่ได้……. 30 ต.ค. 2017 ถือเป็นรายแรกที่เกิดขึ้นในออสเตรเลีย ต่อการที่นายทุนสร้างหมู่บ้านจัดสรรทำถนนแคบ จนเกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่รื่นรมย์ เนื่องจากรถขยะไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะได้