ยา hillbilly heroin

เตือนขี้ยาอาจใช้ยาแก้ปวด เสพเป็น “เฮโรอิน” ทดแทน

2 มิ.ย. 2014 รัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott ได้รับคำเตือนว่ายาแก้ปวดที่มีสารกระตุ้นให้ผู้กินยามีอาการเสพติดยา หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “hillbilly heroin” อาจจะถูกลับลอบผ่องถ่ายจากร้านขายยามาวางขายในตลาดมืดทั่วออสเตรเลีย เพื่อเป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง เพราะมันให้ฤทธิ์คล้ายเสพเฮโรอิน