ภาษี

ผู้เลี่ยงไม่ยื่นภาษีอ้างขัดหลักศาสนา ศาลรับฟังจึงรอดคุก..แต่ไม่รอดค่าปรับ

9 ก.พ. 2016 สตรีผู้รับเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุผู้ปฏิเสธไม่ยื่นแบบขอคืนภาษี (แบบประเมินเพื่อชำระภาษี) เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน โดยเธออ้างเหตุผลว่าขัดต่่อแนวความคิดทางศาสนาของเธอ ในคดีนี้ผู้พิพากษาได้เว้นโทษจำ แต่ได้สั่งปรับเป็นเงิน 8,500 เหรียญ

ชี้จิงโจ้เป็นรัฐแห่งสวัสดิการ ครอบครัวครึ่งหนึ่งไม่เสียภาษี

09 พ.ค. 2014 ศูนย์แบบจำลองทางสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (NATSEM) แห่งมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา รายงานว่ามีครอบครัวชาวออสเตรเลียเกือบครึ่งหนึ่งคือ 48% หรือ 12.2 ล้านครอบครัว อยู่ในสภาพไม่ได้เสียภาษี เนื่องจากภาษีใด ๆ ที่พวกเขาจ่ายไปได้ถูกหักล้างด้วยเงินสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการว่างงาน, ภาษีผลประโยชน์ครอบครัว หรือเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กที่พวกเขาได้รับ