ภาษีหนี้

ภาษีหนี้-ผิดสัญญาเลือกตั้ง ๑ ครม.เห็นชอบบรรจุในงบฯ 14

7 พ.ค. 2014 คณะรัฐมนตรีปิดประตูประชุมเครียดในวันพุธที่ 7 พฤษภาคมในการบรรจุแผนการเก็บภาษีเพื่ออุดช่องโหว่งบประมาณขาดดุล หรือที่สื่อมวลชนเรียกว่า “ภาษีหนี้” (deficit levy หรือ debt tax) หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีมีบทสรุปยังคงเดินหน้าภาษีหนี้ต่อไป แม้จะถูกโจมตีว่าเป็นการผิดสัญญาเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งว่า รัฐบาลของเขาจะไม่มีการออกภาษีใหม่ขึ้นมา

คะแนนนิยมรัฐบาลหล่นวูบ ถ้าดันภาษีหนี้เข้างบประมาณ 14

3 พ.ค. 2014 รัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott มีโอกาสเป็นรัฐบาลได้สมัยเดียว หากรัฐบาลมีแผนบรรจุภาษีใหม่ที่เรียกว่า “ภาษีหนี้” (deficit levy หรือ debt tax) เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่ปิดไม่ลง แต่หากทำเช่นนี้จะถูกประชาชนลงโทษ ด้วยการไม่ลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งสมัยหน้า