ผลการเลือกตั้งรัฐควีนสแลนด์ 2015

ผลการเลือกตั้งรัฐควีนสแลนด์ 31 ม.ค. 2015

ผลการเลือกตั้งรัฐสภารัฐควีนสแลนด์ วันที่ 31 มกราคม จำนวนทั้งสิ้น 89 ที่นั่ง (รัฐนี้เป็นรัฐเดียวที่ไม่มีสภาสูง) การเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้วันที่ 24 มีนาคม 2012 ลิเบอรัลเนชั่นแนล 73 ที่นั่ง เลเบอร์ 9 ที่นั่ง อิสระ 7 (พรรคแคตเตอร์ ออสเตรเลียน 3 คน) สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งในวันนี้ที่ 31 มกราคม มีดังนี้ ณ เวลา 20.20 น. ณ เวลา 20.30 น. ณ เวลา 20.45 ณ… Read More ›