บริษัทกำจัดแมลง

กลุ่มธุรกิจกำจัดแมลงจัดอันดับย่านในซิดนีย์ มีสัตว์ก่อกวนมนุษย์มากที่สุด

18 ก.ย. 2016 Higages.com ซึ่งเป็นออนไลน์ของกลุ่มบริษัทกำจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต อื่น (vermin) ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดอันดับย่านที่พักอาศัยในนครซิดนีย์ที่สิ่งมีชีวิตไม่พึงประสงค์ร่วมอยู่อาศัย