นโยบายพหุวัฒนธรรม

🇨🇳🇮🇳🇹🇭 17% ของประชากรในย่าน Haymarket เกิดในประเทศไทย

25 ต.ค. 2022 ย่านที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรม โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดในวันที่ 10 สิงหาคมปี 2021 เฉพาะย่านที่มีประชากรเกินกว่า 1,000 คนขึ้นไป

ผู้อพยพตายจากโควิด-19 เป็นสามเท่าของผู้เกิดในออสฯ

13 มี.ค. 2022 รัฐบาลกลางตกที่นั่งเป็นกระโถนท้องพระโรงอีกครั้งจากการถูกกล่าวหาว่าบกพร่องต่อชุมชนผู้อพยพ หลังรายงานล่าสุดพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 ของผู้อพยพเป็นสามเท่าของผู้เกิดในออสเตรเลีย

Tsebin Tchen นักการเมืองเอเชียคนแรกในรัฐสภากลางเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

12 ธ.ค. 2019 นาย Tsebin Tchen ผู้กลายเป็นนักการเมืองในรัฐสภากลางออสเตรเลียคนแรกที่เกิดในทวีปเอเชีย ได้รับการเปิดเผยว่าเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อไม่นานมานี้จากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ผลกระทบของผู้ถือวีซ่าออสซี่จากงบประมาณประจำปี 2019

3 เม.ย. 2019 อาจจะไม่ถูกต้องนักหากจะนำเอาประชาธิปไตยของประเทศไทยและของประเทศออสเตรเลียมาเปรียบเทียบกัน เพราะไม่เหมือนกันแม้จะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งสองประเทศก็ตาม แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมมันช่างต่างกันนัก

ภาษาจีนกลางเป็นภาษาพูดทั่วไปในนครซิดนีย์รองจากอังกฤษ

9 ธ.ค. 2018 เคยมีคนทำนายว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียจะเป็นคนเอเชีย เรื่องนี้เป็นเรื่องยังไม่เกิดขึ้น แต่วันนี้ภาษาจีนกลางได้กลายเป็นภาษาพูดที่ใช้กันอย่างปกติที่สุดนอกเหนือจากภาษาอังกฤษใน

รัฐบาลเผยนโยบายพหุวัตินธรรมใหม่ เลิกเน้น “สวัสดิการและบริการแก่ผู้อพยพใหม่”

22 มี.ค. 2017 เรื่องนี้จิงโจ้นิวส์เห็นว่ามีความสำคัญต่อคนทุกคนในออสเตรเลีย แม้ว่าจะเป็นเพียงอารัมภบทก็ตาม คือความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติของออสเตรเลียจะได้รับการตั้งนิยามใหม่ในนโยบายพหุวัติธรรมของชาติโดยระบุว่าภาษาอังกฤษคือ