ธนาคาร

ข่าวออสเตรเลีย – หญิงสาววิ่งโร่ฟ้องธนาคาร โอน $500,000 ของตนให้คนอื่น

25 พ.ค. 2014 กรณีนี้ถิอเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่ยอมลงนามรับรองหรือค้ำประกันบคคลอื่นอย่างง่ายดายโดยไม่ยั้งคิด เพราะมันเคยทำให้ผู้ลงนามต้องรับใช้หนี้ หรือรอดคดีมาได้แต่ก็ต้องเสียงเวลา, เสียความรู้สึก และเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันหนี้, รับรองเงินเดือน (ปลอม), สถานภาพการสมรส (ปลอม), รับรองการงานปลอม (ปลอม) อย่างการรับรองเงินเดือนปลอมเพื่อกู้เงิน เคยมีคนไทยต้องรับใช้หนี้แทนมาแล้วทั้งที่ไม่ใด้เป็นผู้คำประกันหนี้ แต่ถูกสถาบันการเงินบีบด้วยเงื่อนไขของคดีอาญาจากการปลอมแปลงเอกสารแทน