ธงชาตินิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ลงประชามติคงธงชาติยูเนียนแจ๊ค ไม่เอาธงชาติแบบใหม่

25 มี.ค. 2016 ผลการลงประชามติเพื่อการเปลี่ยนธงชาติใหม่ในวันที่ 24 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมา ชาวนิวซีแลนด์ได้โหวตให้คงธงชาติปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยคะแนนโหวต 57% ต่อ 43%