ถังขยะเทศบาล

แอดิเลดซิตี้เสนอใช้ถังขยะซี-ทรูทั่วเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ

21 มิ.ย. 2019 ถังขยะเข็นโปร่งใสหรือถังขยะเข็นซี-ทรู (See-through wheelie bins) กำลังถูกผลักดันให้เป็นถังขยะตามบ้านในนครแอดิเลด เพื่อแก้ปัญหาประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการทิ้งขยะรีไซเคิลใส่ถังฝาเหลือง

ถังขยะเข็นออกไปให้เทศบาลเก็บขยะแล้ว ต้องรีบนำเข้าบ้าน เพราะมีค่าปรับ $2,500

25 มี.ค. 2018 ข่าวนี้สำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านและผู้เช่าบ้าน ถังขยะล้อเลื่อนของท่านเมื่อเอาออกตอนกลางคืนและเทศบาลมาถ่ายเอาขยะไปแล้วให้นำเก็บเข้าบ้านในวันรุ่งขึ้น เพราะเทศบาลในทุกรัฐเขามีบทลงโทษ แต่ที่รัฐ