ต้น suicide shrub

‘ต้นฆ่าตัวตาย’ ต้นไม้พิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดนแล้วมีสิทธิ์ตาย

19 พ.ค. 2021 เห็นต้น suicide shrub แล้วดูคล้าย ๆ กับวัชพืชที่ขึ้นรอบบ้าน แต่ไม่ใช่เพราะไอ้ต้นที่บ้านใช้มือเปล่าจับถอนทิ้งบ่อย ๆ ไม่เห็นเป็นอะไร และนับจากนี้ไปหากไปเจอวัชพืชหน้าตาอย่างนี้เห็นที่ไม่กล้าเอามือไป