ซูเปอร์มาเก็ต

ห้าง Coles ถูกกดดันขายไข่ ปล่อยผู้บริโภคเสี่ยงติดเชื้อซาลโมเนลล่า

9 ม.ค. 2016 ห้าง Coles หนึ่งในสองยักษ์ใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรเลียกำลังถูกกดดันให้ย้ายไข่ออกจากแผงวางขายที่อยู่ในอุณหภูมิปกติของซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อป้องกันผู้บริโภคจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซาลโมเนลล่า อย่างที่ห้าง Woolworths คู่แข่งได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว

Coles แพ้คดี A3C จ่าย 20 ล้าน ทำการค้าไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรทำปศุสัตว์

23 ธ.ค. 2014 ห้าง Coles ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจซูเปอร์มาเก็ตของออสเตรเลียต้องจ่ายเงินคืนให้กับเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กินเนื้อนับสิบล้านเหรียญ อันเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สมเหตุสมผล (unconscionable)