ค่าแรงขั้นต่ำ

ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม 19 เหรียญ ไม่ปลื้มทั้งสหภาพฯ-นายจ้าง

5 มิ.ย. 2014 คณะกรรมการเพื่อความยุติธรรมในการทำงาน (FWC) ได้ตัดสินให้ผู้ได้รับแรงงานขั้นต่ำจะได้รับค่าจ้างเพิ่มอีก 18.70 เหรียญต่อสัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางกลับมาสู่แนวที่ดีขึ้น โดยในไตรมาตรที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 2 ปี

น.ซ.ว.ประกาศหยุดอีสเตอร์ 4 วัน ลูกจ้างมีทั้งเฮและทั้งซึม

11 เม.ย. 2014 เรื่องนี้เป็นเรื่องเบา ๆ แต่ก็น่าคิดสำหรับผู้ที่ทำงานตามร้านอาหารในวันหยุดอีสเตอร์ แต่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด 17.05 เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับพนักงานประจำและ 21.31 เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับพนักงานชั่วคราวหรือลูกจ้างรายวัน (casual) เมื่อรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.เป็นรัฐเดียวที่ประกาศให้วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์เป็นวัน หยุดราชการถึง 4 วันซ้อน ตั้งแต่วันศุกร์ Good Friday ที่ 18 เมษายนถึงวันจันทร์ Easter Monday ที่ 21 เมษายน 2014