ความมั่นคงทางชีวภาค

สภาพแห้งแล้งทั่วออสเตรเลียทำให้ (ราคา) หมูบินได้

14 มิ.ย. 2019 ราคาเนื้อหมูในออสเตรเลียกำลังจะสูงขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแล้ง ในขณะที่ตลาดหมูทั่วโลกกำลังปั่นป่วน จากการระบาดของไข้หมูในแอฟริกา, รัสเซีย, จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม)

สาธารณสุข SA เต้นทั้งรัฐเมื่อพบ ตัวอ่อนแมลงหวี่อยู่ในมะม่วงนำเข้าจากรัฐ QLD

15 ธ.ค. 2017 การขับรถข้ามรัฐในออสเตรเลียจะมีกฎเข้มงวดอยู่อย่างหนึ่งก็คือผู้เดินทางจะต้องทิ้งผลไม้ทุกชนิดลงในถังขยะก่อนข้ามพรมแดน เพื่อป้องกันแมลงเล็ดลอดเข้าไป โดยเฉพาะแมลงหวี่หรือแมลงวันผลไม้ (fruit fly)