คณะกรรมการไต่สวนแห่งชาติ

แฉแบ๊งก์ CBA ชาร์จค่าวางแผนการเงินลูกค้า ทั้งที่รู้เสียชีวิตมาเป็นทศวรรษ

20 เม.ย. 2018 คณะกรรมการไต่สวนแห่งชาติหรือ Royal Commission ในเรื่องกิจการธนาคารพบการกระทำผิดของธนาคารเดอะบิ๊กโฟร์และ AMP ได้ออกมาเปิดเผยถึงการกระทำผิดของธนาคาร Commonwealth เป็นการ