ข่าว-บทความจิงโจ้นิวส์ 2014

๔๐ ข่าว-บทความยอดนิยม จากผู้อ่าน “จิงโจ้นิวส์” ออนไลน์.

๑ มกราคม ๒๕๕๘ ในวาระแห่งการขึ้นศักราชใหม่ พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 จิงโจนิวส์ของเสนออันดับข่าวและบทความที่มีผู้เข้ามาอ่านมากที่สุด มีหลายข่าวและบทความที่จิงโจ้นิวส์คาดหวังว่าจะมีผู้เข้ามาอ่านจำนวนมาก แต่กลับไม่ติด 40 อันดับแรก และมีหลายข่าวและบทความที่ไม่คาดหวัง แต่กลับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้น ๆ