ขยะรีไซเคิล

เตือนประชาชนอย่าทิ้งสัตว์มีชีวิตลงในถังขยะรีไซเคิล

12 ก.ย. 2020 ถังขยะฝาสีเหลือเป็นถังสำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลแต่มักมีผู้เข้าใจผิดนำวัตถุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาทิ้งตามที่จิงโจ้นิวส์เคยรายงานในหัวข้อข่าว “5 อันดับแรกที่คนออสซี่ทิ้งขยะผิด ไปหย่อนลงในถัง

เทศบาลในเพิร์ทดังระดับโลกใช้วิธีธรรมดาแก้ปัญหามลพิษและขยะ

10 มิ.ย. 2019 เมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเฝ้าดูเทศบาล City of Kwinana ประมาณ 38 กม.ทางใต้ของนครเพิร์ทกับการแก้ปัญหามลพิษอย่างง่ายด้วยการหยุดยั้งขยะไหลลงสู่แม่น้ำลำธารและแอ่งน้ำ

5 อันดับแรกที่คนออสซี่ทิ้งขยะผิด ไปหย่อนลงในถังรีไซเคิลฝาสีเหลือง

  10 มิ.ย. 2018 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในนาม Planet Ark ได้แนะนำถึงเรื่องการแยกขยะทิ้งลงในถังขยะ หลายคนมีความเข้าใจผิดพลาดกับขยะบางชนิดที่คิดว่าเป็นขยะรีไซเคิล แต่แท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่