การฝึกอบรมวิชาชีพ

รัฐวิกฯดันโครงการฝึกงานด้านพืชสวนเพิ่มแรงงานฟาร์มเกษตร

17 เม.ย. 2022 รัฐบาลรัฐวิกตอเรียได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ภาคการเกษตรและพืชสวน โดยจัดให้มีโครงการนำร่องสามแห่งที่ Goulburn Valley, Sunraysia และ Gippsland ผู้ผ่านการฝึกอบรม

พอจบสิ้นเคาท์ดาวน์เข้าสู่ปี 2020 มีสิ่งใหม่ ๆ อะไรบ้างที่ชาวออสซี่ต้องเผชิญ (ภาค ๑)

31 ธ.ค. 2019 พอสิ้นเสียงเคาท์ดาวน์เพื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2020s กฎหมายบางมาตราจะมีผลทันทีในวันที่ 1 มกราคม มีผลทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและเงินที่รัฐบาลจ่ายสนับสนุน อันเนื่องมาจากการผ่านกฎหมายในปี 2019