ประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ช่วยพ่อแม่ ทดสอบสายตาลูกด้วยตัวเอง

ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กในออสเตรเลีย OPSM Opticians กำลังแจกหนังสืออ่านเล่นสำหรับเด็กฟรีในเรื่อง Penny the Pirate พร้อมด้วยที่ปิดตา, กล้องกระดาษส่องทางไกล และแว่นตา 3D สามารถหาได้ืั้ที่ร้านของ OPSM ทั่วประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครการรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตาของเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 10 ปี

Australian Red Cross

เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านสามารถช่วยชีวิติคนสามคนโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เซนต์เดียว   สนใจติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ 13 14 95 หรือที่ donateblood.com.au