Day: November 19, 2023

🪙 เหรียญ 1 ดอลล่าร์หายากเรียกว่า ‘Mob of Roos’ มีค่า $2,000

19 พ.ย. 2023 มีเรื่องราวของเหรียญให้ชาวไทยที่อยู่ในออสเตรเลียได้สังเกตเงินในกระเป๋าเผื่อฟลุกอีกแล้ว โดยเหรียญนี้สามารถทำให้ผู้เป็นเจ้าของขายได้เกือบ 2,000 เหรียญทีเดียว

🍟 พฤติกรรมผู้บริโภคออสซี่เปลี่ยนไป มองของขบเคี้ยวเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

19 พ.ย. 2023 พฤติกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลียเปลี่ยนไป หลายคนอาจไม่รู้ตัว ต่อการลดรายจ่ายในการซื้อของว่างและขนม โดยมองว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จำต้องห้ามใจไว้…อย่าซื้อ…อย่าซื้อ