Day: November 18, 2023

🔐 ฝ่ายค้าน-รัฐบาลกอดคอกันรับมือคำสั่งศาลสูงปล่อยตัวผู้ขอลี้ภัยอันตราย

18 พ.ย. 2023 ความสงบสุขในชุมชนของชาวออสเตรเลียต้องสั่นคลอนเมื่อศาลสูงแห่งเครือรัฐออสเตรเลียตัดสินลบล้างกฎหมายในปี 2004 ซึ่งอนุญาตให้กักขังผู้ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียถูกยกเลิกวีซ่าได้อย่างไม่จำกัดเวลา ถ้าพวกเขาไม่สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้

🦠 WA เป็นรัฐแรกประกาศบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่โรงพยาบาล

18 พ.ย. 2023 ออสเตรเลียได้เข้าสู่การระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 8 ไปเรียบร้อยแล้ว ตามที่ jingjonews เสนอข่าวไปในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2023 ในหัวข้อข่าว “ออสเตรเลียเจอโควิด-19