Day: September 16, 2023

♥️ เผยเหตุทำไมผู้อพยพทำตัวเองเสี่ยงกว่าชาวออสซี่เมื่อมีอาการหัวใจวาย

6 ก.ย. 2023 หากคุณรู้สึกแน่นหน้าอกราวกับถูกช้างนั่งทับ, มีอาการปวดร้าวลงมาที่แขนของคุณและมีอาการเหงื่อแตกออกมา, หากคุณรู้สึกมึนศีรษะเหมือนว่า

🥘 ปี 2017 Coles สัญญาทำอาหารมื้อละ $10 แล้วปี 2023 เป็นเท่าไร

16 ก.ย. 2023 ตามที่ jingjonews เสนอข่าวในหัวข้อ “Coles กับ Woolies เจอต่อต้านหลังฟันกำไรเละในขณะประชาชนอดอยาก” ลงวันที่ 2 กันยายน 2023 จากนั้นมา