🇦🇺 ออสฯเปลี่ยนระบบวีซ่าสู่ดิจิทัลจะกระทบผู้ยื่นขอปีละ 3.8 ล้านคน

รัฐบาลเปลี่ยนการยื่นขอต่อวีซ่าจากเอกสารรับรองแบบกระดาษ เป็นระบบรับรองทางออนไลน์ : ภาพป๊อปอาร์ตโดยโปรแกรม Photopea ต้นฉบับ The Student World

8 ก.ย. 2023 แรงงานชาวต่างชาติต่อไปจะไม่ต้องไปที่ทำการไปรษณีย์พร้อมเอกสารเพื่อขอต่อวีซ่า เนื่องจากรัฐบาลกลางได้เพิ่มช่องเพื่อให้มีการรับรองข้อมูลความจริงตามแบบที่กฎหมายกำหนดโดยทางดิจิทอลเป็นการถาวร หลังจากประกาศใช้ชั่วคราวมาระยะหนึ่ง

ทั้งนี้รัฐบาลกลางได้เสนอร่างกฎหมายคำประกาศสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด (statutory declarations ) ต่อรัฐสภากลางเพื่อการรับรองข้อมูลเป็นความจริง เพื่อให้ระบบพิจารณานี้มีผลตลอดไป

โดยจะมีผลบังคับกับผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน, คู่สมรส และนักเรียน โดยผู้เป็นพยานสามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลเอกสารโดยผ่านระบบออนไลน์

ในช่วงไวรัส COVID-19 ระบาดระบบการยืนขอด้วยเอกสารที่เป็นกระดาษ ที่ต้องการพยานมายืนยันที่สำนักงานด้วยตัวเอง ถูกเปลี่ยนมาเป็นการรับรองผ่านระบบดิจิทัล แต่เป็นมาตรการชั่วคราวซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม

แต่นาย Mark Dreyfus รัฐมนตรีสำนักงานอัยการประกาศให้การเปลี่ยนมาใช้ระบบที่ทันสมัยจะคงอยู่ต่อไป โดยเชื่อว่าจะส่งผลกระทบ(ในทางที่ดีขึ้น)ต่อบุคคลธรรมดาและธุรกิจในเรื่องของเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า

ข่าวทวิตเตอร์สำนักข่าว SBS วันที่ 8 กันยายน 2023 เสนอข่าว ขั้นตอนการพิจารณาการยื่นขอวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่สมรสกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ที่จะส่งผลกระทบต่อเอกสารรับรองความถูกต้อง 3.8 ล้านคนในแต่ละปี

เขากล่าวว่าการยื่นขอวีซ่าโดยผ่านระบบออนไลน์จะช่วยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณราว 156 ล้านเหรียญและประหยัดเวลาหลายพันชั่วโมง จากการยื่นเรื่องด้วยระบบดิจิทัลแทนเอกสารกระดาษ

เขากล่าวว่า การยื่นเรื่องผ่านระบบดิจิทัลจะทำให้ผู้ยื่นขอมีความสะดวกขึ้น โดยเฉพาะผู้ยื่นขอที่เป็นคนพิการหรืออาศัยอยู่ในภูมิภาคหรือในพื้นที่ห่างไกลในชนบท

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่แผนกออกวีซ่าต้องเผชิญการกับพิจารณา “การอนุมัติการรับรอง” อันยาวเหยียด ที่แต่ละคนมีเงื่อนไขและอาชีพที่ต่างกันไป หรือสำนักงานที่บ่อยครั้งประสบปัญหาต่อการรับจำนวนผู้เข้ามาลงนามรับรองเอกสาร

กฎหมายใหม่ยังอนุญาตให้ชาวออสเตรเลียใช้ดิจิทัลแสดงตัว MyGov Digital ID แทนเอกสารแสดงตัวของตน ซึ่งจะช่วยให้งานพิจารณารับรองเอกสารประมาณปีละ 3.8 ล้านคนมีความสะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่พอใจการลงนามในเอกสารรับรองที่เป็นกระดาษ ยังคงทำได้เหมือนเดิม

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ถูกคนอื่นยึดไปแล้ว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: