🚼 รัฐ WA เตรียมดันกฎหมายให้เด็กทำแท้งได้โดยไม่ต้องให้พ่อแม่ยินยอม

การประท้วงเรียกร้องสิทธิในการทำแท้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ : ภาพป๊อปอาร์ตโดยโปรแกรม Photopea ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph

5 ส.ค. 2023 ชาวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่มีอายุต่ำกว่า ๑๖ ปีในไม่ช้าจะได้เสรีภาพในการทำแท้ง โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง อันเป็นไปตามการแก้กฎหมายใหม่ของรัฐบาลรัฐของพรรคเลเบอร์

(หมายเหตุ เนื่องจากวันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้งานประจำเกิดจอดำ จำต้องเปลี่ยนจอ (monitor) ใหม่ ซึงผู้ทำหน้าที่นี้คือหลานชาย บังเอิญเกิดป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาอีกสองสามวัน ตอนนี้จึงจำต้องพิมพ์รายงานสด ซึ่งแท่นพิมพ์ไม่คุ้น ไม่มีภาษาไทย และเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างภาษาไทยและอังกฤษต้องกดถึง 4 ครั้ง ช่วงนี้อาจมีเลขไทยปะปนบ้าง และจำต้องรายงานแบบย่อ จึงขออภัยมานะที่นี้)

ภายใต้กฎหมายรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในปัจจุบันผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจึงจะสามารถทำแท้งได้

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 5 สิงหาคม 2023 เสนอข่าวนาง Amber-Jade Sanderson รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแถลงข่าว ภายใต้กฎหมายใหม่ ผู้เยาว์จะได้รับอนุญาตให้ทำแท้งโดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง

นาง Amber-Jade Sanderson รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่า ร่างกฎหมายใหม่จะยอมรับเด็กวัยต่ำกว่า 16 ปีมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตัดสินใจทำแท้งด้วยตัวเองร่วมกันแพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP)

เธอกล่าวว่าในปี ๑๙๙๘ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้เป็นรัฐแรกในประเทศที่ออกกฎหมายการทำแท้งไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา

ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่จะไม่มีสตรีคนใดถูกปฏิเสธในการเข้าปรึกษาการทำแท้ง

นอกจากนั้นระยะการตั้งครรภ์ทีสามารถทำแท้ได้ จะเพิ่มจาก ๒๐ สัปดาห์เป็น ๒๓ สัปดาห์

หากอายุครรภ์เกิน ๒๓ สัปดาห์แพทย์ GP จำเป็นต้อปรึกษาร่วมกับแพทย์อีกคนหนึ่ง หากทั้งสองมีความเหตุว่าเหมาะสม ก็สามารถทำแท้งได้เช่นกัน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ถูกคนอื่นยึดไปแล้ว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: