🎓 ผู้สำเร็จการศีกษาต่างชาติหากต้องการสิทธิ์ทำงานเพิ่มอีก 2 ปีจะต้อง

สิทธิขยายเวลาทำงานในออสเตรเลียสำหรับชาวต่างชาติผู้สำเร็จปริญญาตรีขึ้นไป เป็นสิทธิที่จะต้องทำเรื่องขอขยายวีซ่า ไม่ใช่ได้มาโดยอัตโนมัติ : ภาพป๊อปอาร์ตโดย jingjonews ต้นฉบับ The Human Capital Hub

5 ก.ค. 2023 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าเมืองใหม่ของกระทรวงกิจการภายในประเทศที่มีผลตั้งแต่วันนี่ 1 กรกฎาคมข้อหนึ่งคือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดจะได้รับและเพิ่มสิทธิการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไปอีกสองปี

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ถือวีซ่าชั่วคราว 485 ซึ่งวีซ่าหมดอายุระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2022 ถึงกรกฎาคม 2023 สามารถยื่นขอขยายวีซ่าเพื่อสิทธิ์การทำงานของตน

ในวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงกิจการเข้าเมืองได้เปิดเผยสาขาการศึกษาทั้งสิ้น 3,264 หลักสูตรที่สามารถยื่นขอขยายวีซ่าได้

การขยายเวลาสิทธินี้จะให้กับนักศึกษาที่ศึกษา, อาศัยอยู่และทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาค

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีจะได้้รับการขยายเวลาจาก 2 ปีเป็น 4 ปี ผู้สำเร็จปริญญาโทจะได้รับการขยายวีซ่าจาก 3 ปีเป็น 5 ปี และปริญญาเอกจากเดิม 4 ปีเป็น 6 ปี

เป็นการเพิ่มเวลาจากวันกำหนดหมดอายุเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติจะต้องทำเรื่องยื่นขอขยายวีซ่าใหม่ ไม่มีการขยายให้โดยอัตโนมัติ ในขณะนี้ยังไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ, ไม่มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และการตรวจสอบประวัติโดยสำนักงานตำรวจ

เอเยนซี่การเข้าเมืองที่มีประสบการชำชองกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและสำเร็จการศึกษาใน 3,264 หลักสูตรที่ทางกระทรวงฯประกาศให้ยื่นขอขยายวีซ่าได้ แต่พวกเขาได้รับการเตือนทางออนไลน์จากกระทรวงฯว่า สาขาที่พวกเขาเรียนอาจไม่เข้าคุณสมบัติ

เอเยนซี่กล่าวว่า มีผู้สมัครหลายคนได้รับการเตือนเหล่านี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ขอแนะนำให้ยื่นขอขยายวีซ่าต่อไป อย่าได้ท้อใจเด็ดขาด

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ถูกคนอื่นยึดไปแล้ว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: