🇦🇺 ซิดนีย์แพงเป็นเหตุประชากรย้ายออกจาก NSW ไปอยู่รัฐอื่น

นครซิดนีย์มีค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ประชากรย้ายไปอยู่ในรัฐและดินแดนอื่น ๆ แต่ถูกชดเชยด้วยผู้อพยพจากต่างประทศเข้ามาทดแทน : ภาพป๊อปอาร์ตโดย jingjonews

15 มิ.ย. 2023 jingjonews ได้เสนอรายงานจากสำนักงานภาษี (ATO) มาถึงสามตอนติดต่อกัน ในวันนี้ถึงคราวรายงานจากสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) บ้าง เป็นเรื่องของการอพยพข้ามรัฐและดินแดนของชาวออสเตรเลียในช่วงปีที่ผ่านมา

สำนักงาน ABS รายงานว่า ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมประชากรในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้แห่กันย้ายออกไปอาศัยอยู่ในรัฐอื่น ๆ ถึง 121,071 คน ในขณะที่มีประชากรจากรัฐอื่น ๆ ย้ายเข้ามาอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่ถึง 90,000 คน หรือเสียประชากรสุทธิไปกว่า 30,000 คน

เหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจย้ายออกไป ส่วนหนึ่งมาจากนครซิดนีย์อยู่ในตำแหน่งเมืองที่มีราคาอสังหารมทรัพย์ที่แพงที่สุดในอันดับสองของโลกรองจากฮ่องกงทำให้หลายคนไม่สามารถแบกภาระค่าเช่าที่พักอาศัย และค่าครองชีพที่สูงกว่ารัฐอื่น

นอกจากนั้นรัฐวิกตอเรีย, รัฐแทสเมเนีย, ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) และดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) เป็นรัฐและดินแดนที่มีประชากรย้ายเข้า-ย้ายออกติดลบเช่นกัน

รัฐวิกตอเรียมีคนย้ายออกมากกว่าย้ายเข้า 9,995 คนในปีที่ผ่านมา, ดินแดน NT มีประชากรเคลื่อนย้ายสุทธิ -2,123 คน ในขณะที่รัฐแทสเมเนียสูญเสียประชากรไปเพียง 941 คน

ในทางตรงกันข้ามรัฐควีนสแลนด์, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐเซาท์ออสเตรเลียสามารถดึงดูดประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในจำนวนสุทธิ 45,545 คน, 10,593 คนและ 667 คนตามลำดับ อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านค่าครองชีพถูกกว่าและมีแหล่งงานให้เลือกทำ

แม้ว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะมีประชากรแห่กันย้ายออกไป แต่ก็มีประชากรโดยรวมเพิ่มขึ้นสูงสุด อันเนื่องมาจากจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 134,602 ในช่วงหนึ่งปีีที่ผ่านมา

ตามด้วยรัฐวิกตอเรียเพิ่มขึ้นสุทธิิ 120,460 คน และรัฐควีนสแลนด์เพิ่มขึ้นสุทธิเพียง 58,000 คน

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นของผู้อพยพจากต่างประเทศได้ทำให้ทุกรัฐและดินแดน ACT มียอดประชากรเพิ่มขึ้นจากปัจจัยนี้ มีเพียงดินแดน NT เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยองอัตราการเกิดที่สูงขึ้น

สำนักงานสถิติออสเตรเลียระบุว่าประชากรอายุระหว่าง 18 ถึง 40 ปีมีสัดส่วนกว่า 50% ของผู้เคลื่อนย้ายไปอยู่รัฐและดินแดนอื่น ๆ แม้ว่าประชากรกลุ่มนี้จะมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรของประเทศเท่านั้น

โดยรวมแล้วออสเตรเลียมีประชากการเพิ่มขึ้น 1.9% หรือมีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคมที่ 26.3 ล้านคน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: