👷 อาชีพที่ไม่ต้องการปริญญาแต่รายได้หกหลัก (สัปดาห์ละ $1,923)

อาชีพพนักงานหญิงยืนถือป้ายสัญญาณให้รถ “หยุด” และ “ขับช้า ๆ” ที่ไซต์งานก่อสร้างหรือ Lollipop Lady ไม้ต้องการวุฒิความรู้ สามารถทำงานได้ 130,000 เหรียญต่อปี : ภาพป๊อปอาร์ตโดย jingjonews

11 มิ.ย. 2023 ชาวออสเตรเลียที่ไม่ต้องจบปริญญา แต่สามารถทำรายได้ปีละเกินกว่า 100,000 เหรียญ นั้นเป็นที่เชื่อว่ามีมาก เพียงแต่ไม่มีใครหรอกที่ยื่นรายได้เพื่อเสียภาษีเกินรายได้ของตัวเอง และเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่ยื่นรายได้เพื่อเสียภาษีต่ำกว่ารายได้ของตนเอง

จากข้อมูลการยื่นแบบขอคืนเงินภาษี (tax return form) ประจำปี 2020-21 พบอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรีแต่สามารถมีรายได้เลขหกหลักดังตัวอย่างต่อไปนี้

อาชีพตำรวจ เริ่มตั้งแต่การเข้าเรียนโรงเรียนตำรวจ จบแล้วเป็นตำรวจชั้นประทวนแล้วไต่เต้ากันจนถึงชั้นสูงสุดคือผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจกันที่เดียว

พวกเขาเริ่มต้นจากตำรวจตรวจพื้นที่ระดับต้น พอมีประสบการณ์และมีอายุงานก็เลื่อนเป็นตำรวจตรวจพื้นที่อาวุโส จากนั้นจึงเลื่อนตำแหน่งเป็นตำรวจนักสืบเงินเดือนก็จะได้เลขหกหลัก

จากข้อมูลรายได้โดยเฉลี่ยของตำรวจนักสืบอยู่ที่เฉลี่ยปีละ 122,732 เหรียญ (2.9 ล้านบาทหรือเดือนละ 239,000 บาท)

อาชีพตำรวจเริ่มจากทำงานเป็นตำรวจชั้นประทวนหาประสบการณ์ไปสี่ห้าปี ได้เลื่อนเป็นชั้นนักสืบเมื่อไหร่รายได้ก็ขึ้นหลัก 100,000 เหรียญขึ้นไป : เครดิตภาพ

นอกจากนั้นยังมีอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี แต่ก็มีรายได้เลขหกหลักต่อปี ให้คนจบมหาวิทยาลัยได้อาย อย่างเช่น

-อาชีพช่างยนต์ดีเซล มีรายได้เฉลี่ยปีละ 100,105 เหรียญ (2.3 ล้านบาทหรือเดือนละ 195,000 บาท)

-ตัวแทนขายจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เฉลี่ยปีละ 100,223 เหรียญ (2.3 ล้านบาทหรือเดือนละ 195,200 บาท)

-ผู้ควบคุม,บำรงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตกระดาษ (paper mill operator) มีรายได้เฉลี่ยปีละ 102,053 เหรียญ (2.4 ล้านบาทหรือเดือนละ 198,700 บาท)

-คนงานท่าเรือ (wharf labourer) มีรายได้เฉลี่ยปีละ 102,840 เหรียญ (2.4 ล้านบาทหรือเดือนละ 200,300 บาท)

-ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยมีรายได้เฉลี่ยปีละ 107,119 เหรียญ (2.5 ล้านบาทหรือเดือนละ 208,600 บาท)

พนักงานควบคุมรถปั้นจั่นมีรายได้ปีละ 100,000 เหรียญขึ้นไป : เครดิตภาพ

-พนักงานควบคุมรถปั้นจั่น มีรายได้เฉลี่ยปีละ 108,073 เหรียญ (2.5 ล้านบาทหรือเดือนละ 210,500 บาท)

-ผู้ทำหน้าที่ประมูลสัตว์ปศุสัตว์, การซื้อขายฟาร์มและสินค้าและบริการมีรายได้เฉลี่ยปีละ 113,459 เหรียญ (2.7 ล้านบาทหรือเดือนละ 221,000 บาท)

-ผู้จัดการประจำสถานีรถไฟมีรายได้เฉลี่ยปีละ 113,579 เหรียญ (2.7 ล้านบาทหรือเดือนละ 221,200 บาท)

-ผู้ตรวจสอบรถไฟมีรายได้เฉลี่ยปีละ 114,929 เหรียญ (2.7 ล้านบาทหรือเดือนละ 223,800 บาท)

-ผู้ควบคุมสัญญาณรถไฟมีรายได้เฉลี่ยปีละ 119,915 เหรียญ (2.8 ล้านบาทหรือเดือนละ 233,500 บาท)

-ผู้จัดการเอเยนซี่อสังหาริมทรัพย์มีรายได้เฉลี่ยปีละ 124,276 เหรียญ (2.9 ล้านบาทหรือเดือนละ 242,000 บาท)

คนงานเหมืองถ่านหิน งานหนักในถิ่นห่างไกลความเจริญ แต่สวัสดิการอาหารดีมาก แถมรายได้งาม : เครดิตภาพ Business Insider

-คนงานเหมืองถ่านหินมีรายได้เฉลี่ยปีละ 125,856 เหรียญ (2.9 ล้านบาทหรือเดือนละ 245,100 บาท)

-พนักงานขับรถไฟมีรายได้เฉลี่ยปีละ 127,932 เหรียญ (3.0 ล้านบาทหรือเดือนละ 249,100 บาท)

-ผู้ควบคุมรถไฟ (train controller) มีรายได้เฉลี่ยปีละ 134,903 เหรียญ (3.2 ล้านบาทหรือเดือนละ 262,700 บาท)

ผู้ทำงานในวิชาชีพข้างต้นส่วนใหญ่ผ่านการเรียนเพื่อได้รับประกาศนียบัตรในวิทยาลัย TAFE (วิทยาลัยอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

สตรีคนนี้คือนาง Thea Pratt พนักงานขับรถไฟในนครซิดนีย์ที่ jingjonews รายงานข่าวในวันที่ 10 ม.ค. 2019 เธอมีรายได้ปกติและยังขยันทำล่วงเวลาจนมีรายได้ปีละกว่า 200,000 เหรียญ : ภาพจาก stuff.co.nz ไม่ทราบต้นฉบับ

เป็นต้นว่าพนักงานขับรถปั้นจั่นจะต้องได้ประกาศนียบัตรวิชา Certificate III in Construction Crane Operations, ผู้จัดการเอเยนซี่อสังหาริมทรัพย์จะต้องผ่านประกาศนียบัตรวิชา Certificate IV in Real Estate Practice, พนักงานขับรถไฟจะต้องผ่านประกาศนียบัตร Certificate IV in Train Driving และคนงานท่าเรือมีหน้าที่โหลดสินค้าลงจากเรือบรรทุกสินค้าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ระบุการศึกษา

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 11 มิถุนายน 2023 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 66 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 23.37 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: