🩺 อาชีพของชาวออสเตรเลียที่ยื่นเสียภาษีสูงสุด 10 อันดับแรก

กลุ่มอาชีพศัลยแพทย์เป็นอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดในออสเตรเลีย : ภาพป๊อปอาร์ตโดย jingjonews

10 มิ.ย. 2023 จากข้อมูลการยื่นแบบขอคืนภาษี (tax return form) จำนวนทั้งสิ้น 15,134,189 คน มีผู้ยื่นภาษี 117,011 คนแสดงรายได้สูงกว่า 377,553 เหรียญต่อปี หรือคิดเป็น 0.8% ของประเทศ

ทำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ 3 ใน 10 อันดับแรกจะได้ชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในกลุ่มคน 1% แรกของประเทศโดยอัตโนมัติ

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดของออสเตรเลียคือศัลยแพทย์ 457,281 เหรียญต่อปี ( 10.7 ล้านบาทหรือเดือนละ 890,500 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 ของออสเตรเลียคือวิสัญญีแพทย์ 426,894 เหรียญต่อปี ( 10 ล้านบาทหรือเดือนละ 831,400 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 3 ของออสเตรเลียคือตัวแทนการค้าในตลาดเงิน 341,798 เหรียญต่อปี ( 8 ล้านบาทหรือเดือนละ 665,700 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 4 ของออสเตรเลียคืออายุรแพทย์ 334,267 เหรียญต่อปี ( 7.8 ล้านบาทหรือเดือนละ 651,000 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 5 ของออสเตรเลียคือจิตแพทย์ 270,412 เหรียญต่อปี ( 6.3 ล้านบาทหรือเดือนละ 526,00 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 6 ของออสเตรเลียคือแพทย์สาขาอื่น ๆ 251,722 เหรียญต่อปี ( 5.9 ล้านบาทหรือเดือนละ 490,200 บาท)

อาชีพวิศวกรเหมืองแร่ เป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในหมู่ของวิศวกร : เครดิตภาพ pinterest

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 7 ของออสเตรเลียคือวิศวกรเหมืองแร่ 196,178 เหรียญต่อปี ( 4.6 ล้านบาทหรือเดือนละ 382,000 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 8 ของออสเตรเลียคือผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย 193,388 เหรียญต่อปี ( 4.5 ล้านบาทหรือเดือนละ 376,00 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 9 ของออสเตรเลียคือผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท 177,506 เหรียญต่อปี ( 4.1 ล้านบาทหรือเดือนละ 345,700 บาท)

กลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับ 10 ของออสเตรเลียคือผู้จัดการหรือที่ปรึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 169,608 เหรียญต่อปี ( 4.0 ล้านบาทหรือเดือนละ 330,300 บาท)

สำหรับผู้เสียภาษีชาวออสเตรเลียทั้ง 15.1 ล้านคน มีรายได้โดยเฉลี่ยในปีการเงิน 2020-21 ที่ 62,289 เหรียญ (1.5 ล้านบาทหรือเดือนละ 121,300 บาท)

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 10 มิถุนายน 2023 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 67 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 23.37 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: