🏦 ปฏิรูป RBA หลังคณะอิสระพิจารณาการทำงานธนาคารกลาง

ดร. Philip Lowe ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ออกมาต้อนรับการปฏิรูปธนาคารกลาง แม้จะเสียความเป็นอิสระ แต่ยอมรับความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

21 เม.ย. 2023 ธนาคารกลางได้รับคำแนะนำให้แยกคณะกรรมการของตนออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งจะทำหน้าที่บริหารกิจการของธนาคารกลาง ในขณะที่กรรมการอีกชุดจะทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงคาดว่า จะได้รับการรับรองทางกฎหมายในราวกลางปี 2024

ในเรื่องของกรอบควบคุมเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานระหว่าง 2% ถึง 3% คาดว่าจะยังคงเดิม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ถึงความชัดเจนระหว่างความมีเสถียรทางด้านราคากับความสัมพันธ์ของการจ้างงาน

หนังสือพิมพ์ The Australian ฉบับ 21 เมษายน 2023 เสนอข่าวการยกเครื่องธนาคารกลางออสเตรเลีย พร้อมมีเสียงเรียกร้องให้ดร. Philip Lowe ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียลงจากตำแหน่ง

ทางด้านดร. Philip Lowe ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งขณะนี้อยู่ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งมาจากทั่วทุกสารทิศ อันเนื่องมาจากความไม่พอใจที่เขาอนุมัติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 เดือนก่อนที่จะหยุดพักหายใจในเดือนเมษายนนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ 3.60% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 6.8%

เขากล่าวว่า จะทำงานในตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารต่อไปถ้าดร. Jim Chalmers รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังให้เขาทำงานต่อไป

ดร. Lowe กล่าวว่า เขาไม่ได้นำเอาคำวิจารณ์จากผลของการตรวจสอบมาเป็นอาวรณ์ส่วนตัว เพราะเขาเป็นหนึ่งในเก้าของคณะกรรมการธนาคารกลางและเป็น 1 ใน 1,500 คนของพนักงานธนาคารกลาง

เขากล่าวต้อนรับการผลการตรวจสอบที่ออกมา 51 หัวข้อ ด้วยการใช้คำว่า “ดูยอดเยี่ยม” (kind of excellent) โดยเขายังพร้อมทำงานด้านการกำกับดูแลการเงินของชาติต่อไป รวมถึงปรับความถี่ของการประชุมของคณะกรรมการธนาคารกลางและวิธีการสื่อสารของธนาคารกลางตามข้อเสนอแนะ

หนังสือพิมพ์ The West Australian ฉบับ 21 เมษายน 2023 เสนอข่าวการยกเครื่องธนาคารกลางออสเตรเลีย พร้อมกับการเรียกร้องให้ดร. Philip Lowe ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียลาออกจากตำแหน่ง

สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารกลางออสเตรอเลียชุดใหม่ในอนาคตอันใกล้จะประกอบด้วย

1.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารกลาง (governance board)

-ประกอบด้วยสมาชิก 7 คนได้แก่ผู้ว่าการธนาคารกลาง, ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และสมาชิกคุณวุฒิจากภายนอกอีก 5 คน

-ทำหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการองค์กรที่รวมถึงจัดการกลยุทธ์, การดำเนินงาน, นโยบายการเงิน, โครงการขนาดใหญ่, การจัดการทรัพยากร, ค่าตอบแทน, การวางแผนผู้สืบทอด, การบริหารความเสี่ยง, บริหารจัดการช่องทางของธนาคารและบริการธนาบัตร

2.คณะกรรมการระบบการจ่าย (payments systems board)

-ประกอบด้วยสมาชิก 7 คนได้แก่ผู้ว่าการธนาคารกลาง, รองผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 5 คนรวมถึงประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าแห่งออสเตรเลีย (ACCC) แะประธานสำนักงานกำกับดูแลและให้คำปรึกษาสถาบันการเงินแห่งออสเตรเลีย (APRA)

-ทำหน้าที่รักษาโครงสร้างทางการเงิน

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: