🟡 เซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐแรกผ่านกฎหมาย “เสียงชนเผ่าพื้นเมือง”

ธงอะบอริจินและธงหมู่เกาะทอร์เรตสเตรท : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

26 มี.ค. 2023 รัฐเซาท์ออสเตรเลียกลายเป็นรัฐแรกที่ออกกฏหมาย Indigenous Voice to Parliament หรือ First Nations Voice to Parliament เพื่อให้ชาวชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐสภามากยิ่งขึ้น

จากการที่รัฐสภารัฐเซาท์ออสเตรเลียผ่านกฎหมาย Voice to Parliament เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม) ตามด้วยนาย Peter Malinauskas นายกรัฐมนตรีรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ขึ้นกล่าวประโยคประวัติศาสตร์ว่า “ชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรตได้เชิญพวกเราร่วมเดินเคียงข้างไปกับพวกเขา วันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ยอมรับคำเชิญนั้นแล้ว”

ภาพบรรยากาศภายในรัฐสภารัฐเซาท์ออสเตรลียในวันผ่านกฎหมาย First Nations Voice to Parliament ที่ 26 มีนาคม 2026 : ภาพแค๊ปจากคลิปวิดีโอข่าว 9 News

ภาพจากซ้ายไปขวานาย Kyam Maher รัฐมนตรีสำนักงานอัยการ, ฯพณฯ Frances Adamson ผู้แทนพระองค์ฯประจำรัฐเซาท์ออสตรเลีย,นาย Peter Malinauskas พรีเมียร์และนาง Susan Close รองพรีเมียร์ร่วมลงนามพ.ร.บ. First Nations Voice to Parliament ฉบับแรกของออสเตรเลีย : ภาพจากเฟซบุ๊กผ่าน news.com.au

องค์เขตอำนาจของ The Voice Jurisdiction จะประกอบด้วยสมาชิกเลือกตั้งจำนวน 46 คน เป็นตัวแทนจาก 6 ภูมิภาคของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

สมาชิก 2 คนจะถูกเลือกมาจากแต่ละภูมิภาครวมกันเป็น 12 คน ที่มีศักดิ์และสิทธิ์ในการสื่อสารโดยตรงกับรัฐสภาและกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ประชาชนผู้สนับสนุนกฎหมาย The Voice มาร่วมชมการถ่ายทอดสดี่รัฐสภารัฐเซาท์ออสเตรเลีย : ภาพแคปจากคลิปวิดีโอข่าว 9 News

นาย Kyam Maher รัฐมนตรีสำนักงานอัยการของรัฐเซาท์ออสเตรเลียกล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้จะไม่มีสิ่งใดลดทอนบทบาทของทุกคน แต่จะเพิ่มความมั่นใจว่าเสียงของชาวอะบอริจินจะชัดและมีบบาทมากขึ้นในการตัดสินใจนโยบายของบ้านเมือง

ชาวออสเตรเลียโดยรวมทั้งหมด จะมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องของ The Voice ในขณะที่รัฐบาลกลางกำลังเตรียมที่จะจัดให้มีการลงประชามติในระดับชาติเสนอต่อรัฐสภากลาง

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: