Day: March 22, 2023

🐟 น้ำที่ Menindee ปลอดภัยต่อการดื่มแล้วหลังปลาตายเกลื่อนแม่น้ำ

22 มี.ค. 2022 จากเหตุการณ์ปลาลอยขึ้นมาตายที่แม่น้ำ Darling-Baaka River กว่าล้านตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จนส่งผลกระทบต่อระบบน้ำดื่ม ขณะนี้ได้รับการแก้ไขสามารถกลับมาดื่มได้แล้ว

💣 คนไร้บ้านในออสเตรเลียพุ่งปรี๊ด วิตกสถานการณ์ยิ่งเลวร้าย

22 มี.ค. 2023 สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานล่าสุดถึงตัวเลขคนไร้ที่อยู่อาศัยพบว่าสูงขึ้น และเกิดความหวั่นเกรงว่านับวันคนจรจัดในออสเตรเลียจะเพิ่มสูงยิ่งขึ้น