Day: March 15, 2023

💡 ฮัลโหลออสเตรเลีย! เตรียมเจอค่าไฟเพิ่มอีก 20% ถึง 30%

15 มี.ค. 2023 ครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กในสามรัฐจะเผชิญกับการเพิ่มค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นับจากวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป หลังจากคณะกรรมการกำกับ

🚽 บ่อโสโครกชี้ออสซี่เสพโคเคนน้อยลงแต่เสพยาเคกับกัญชาเพิ่มขึ้น

15 มี.ค. 2023 โรงบำบัดสิ่งโสโครกถือเป็นที่ไหลรวมกันของของเสียจากทุกบ้านในออสเตรเลีย ได้กลายเป็นแหล่งสำคัญในการประเมินหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นต้นว่าถูกใช้ในการ