🚽 บ่อโสโครกชี้ออสซี่เสพโคเคนน้อยลงแต่เสพยาเคกับกัญชาเพิ่มขึ้น

ชาวออสซี่ช่วงนี้เสพโคเคนน้อยลง แต่เสพยาไอซ์, ยาเค, กัญชาและเฮโรอินเพิ่มขึ้น : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

15 มี.ค. 2023 โรงบำบัดสิ่งโสโครกถือเป็นที่ไหลรวมกันของของเสียจากทุกบ้านในออสเตรเลีย ได้กลายเป็นแหล่งสำคัญในการประเมินหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นต้นว่าถูกใช้ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสร้าย เมื่อครั้งไวรัส COVID-19 ระบาดตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา และล่าสุดโรงบำบัดสิ่งโสโครกได้ถูกนำมาวิจัยถึงการเสพยาเสพติดของชาวออสเตรเลีย

คณะกรรมการงานข่าวกรองอาชญากรรมแห่งออสเตรเลีย (ACIC) ได้รายงานผลการประเมินระบบท่อระบายสิ่งโสโครกโดยตรวจพบเมทแอมเฟตามีน (สารกระตุ้นประสาทที่พบในยาเสพติดเช่น ยาไอซ์) , โคเคน, เฮโรอิน, MDMA (สารที่ออกฤทธิ์ในยาเสพติดเช่น ยาอี) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2021 ถึง 21 กรกฎาคม 2022 รวมกันเทียบเท่ากว่า 14 ตัน

การค้นพบแสดงให้เห็นว่าเมทแอมเฟตามีนเป็นสารเสพติดที่ผู้เสพนิยมเสพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเสพโคเคนมีแนวโน้มลดลง

อย่างไรก็ตาม จำนวนการเสพยาเสพติดโดยรวมได้ลดลงประมาณ 10% เมื่อ เทียบกับหนึ่งปีก่อนหน้านี้
ซึ่งนาย Matt Rippon รักษาการแทนผู้อำนวยการ ACIC ให้ความเห็นยอดการเสพที่น้อยลงไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของราคายาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้น แต่มีสาเหตุมาจากการปราบปรามและยึดยาเสพติดได้มากขึ้นนั่นเอง

ส่วนหนึ่งของยาเสพติดและเงินสดที่ตำรวจยึดไว้ได้ : ภาพจากสำนักงานตำรวจ AFP

นาย Shane Neilson ที่ปรึกษา ACIC กล่าวว่ายาเสพติดที่ตำรวจยึดได้มีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านเหรียญ
ในจำนวนนี้ 83% เป็นเมทแอมเฟตามีนที่สามารถนำไปผลิตเป็นยาเสพติดออกฤทธิ์สูงอย่างยาไอซ์และสปีดเป็นต้น

เขากล่าวว่า ยาเสพติดประเภทฝิ่นได้แก่เฮโรอินถูกมองว่าจะกลายเป็นยาเสพติดในอันดับที่สอง นอกจากนั้นยังพบการเพิ่มขึ้นของออกซิโคโดน (oxycodone เป็นยาระงับอาการปวดในกลุ่มโอปิออยด์ออกฤทธิ์ต่อสมอง) และเฟนทานิล (fentanyl เป็นยาระงับปวดประสิทธิภาพสูงในกลุ่มโอปิออยด์) อีกด้วย

ยาเสพติดในกลุ่ม MDMA ได้ลดลง 41% และโคเคนลดลงราว 33%

รานงานกล่าวว่า ราคาซื้อขายเฉลี่ยตามท้องถนนในออสเตรเลียในปีที่ผ่านมาโคเคนมีราคาน้อยกว่าราคายาไอซ์ ดังนั้นปัจจัยทางด้านราคาจึงไม่ใช่เหตุผลของการเสพโคเคนน้อยลงในหมู่ขี้ยาชาวออสซี่

ประมาณกันว่าตำรวจได้ยึดโคเคน 600 กก. ในปี 2022 หรือราวสองเท่าของโคเคนที่เชื่อว่าได้ถูกเสพไป

นอกจากนั้นยังพบว่าองค์กรอาชญากรรมในยุโรปได้ลดปริมาณการผลิตยา MDMA โดยหันมาผลิตเมทแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้น

นาย Neilson ยังมองโลกในแง่ดีว่า วิกฤติการณ์ยาเสพติดประเภทฝิ่นที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือจะไม่ขยายเข้ามาในออสเตรเลีย อย่างที่ทางการออสเตรเลียวิตกกังวล

เขาให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ยาไอซ์เป็นที่นิยมในออสเตรเลีย ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นยาเสพติดที่เข้าถึงง่ายจากการผลิตในประเทศและลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 15 มีนาคม 2023 เสนอข่าว ผลการวิจัยระบบการระบายสิ่งโสโครกพบว่า ขี้ยาชาวออสซี่เสพโคเคนน้อยลงและเสพยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลสุ่มตัวอย่างที่เก็บในระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม 2022 จากโรงบำบัดสิ่งโสโครก 58 แห่งทั่วออสเตรเลีย ครอบคลุมประชากร 14 ล้านคน พบถึงความนิยมเสพคีตามินหรือยาเค.และกัญชาเพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ

นิโคตินและแอลกอฮอล์ยังคงเป็นสารเสพติดที่ประชาชนนิยมเสพกันอย่างแพร่หลาย

การวิจัยยังพบว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ชาวออสเตรเลียนิยมเสพยาเสพติดอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากองค์กรอาชญากรรมได้เพิ่มการจำหน่ายยาเสพติดในช่วงเวลาของฤดูแห่งการจัดงานรื่นเริง จึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมากขึ้น

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: