Day: March 13, 2023

🚬 QLD กำลังแก้ไขกฎหมายบุหรี่ใหม่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

3 มี.ค. 2023 รัฐบาลรัฐควีนสแลนด์ภายใต้การนำของนาง Annastasia Palaszczuk นายกรัฐมนตรีรัฐได้เตรียมเสนอร่างแก้ไขกฎหมายต่อรัฐสภารัฐในวันพรุ่งนี้ที่ 14 มีนาคม

🇺🇸 ธนาคาร SVB เจ๊งในสหรัฐแต่กระทบออสซี่ 3 ล้านครัวเรือน

3 มี.ค. 2023 ชาวออสเตรเลียผู้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านจำนวน 3 ล้านหลังคาเรือนอาจได้รับอานิสงค์รอดพ้นจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า จากการที่ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ในสหรัฐล้มลง