🎉 พรปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

 

 

Link เพลง พรปีใหม่

บทเพลงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ศิลปิน : จาก GMM Grammy ธงไชย แมคอินไตย์ / นันทิดา แก้วบัวสาย / คริสติน่า อากีล่าร์ / เสาวลักษณ์ ลีละบุตร / ใหม่ เจริญปุระ / ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ / พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข / ธนิดา ธรรมวิมล / ปองกูล สืบซึ้ง / นภัสสร ภูธรใจ และ ปิยนุช เสือจงพรู / ณัฐ ศักดาทร / พิจิกา จิตตะปุตตะ / อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี / ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ / รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย / พลพล พลกองเส็ง / ณพสิน แสงสุวรรณ / พิพิธพล พุกกะณะสุต / ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ / นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์

 Categories: ข่าวออสเตรเลีย, บทความทั่วไป

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: