🇹🇰 สถานที่รองสุดท้ายบนโลกหนีไม่่พ้นถูกโควิด-19 เข้าถึงแล้ว

ภาพธงชาติของเขตปกครองตนเองโตเกเลา : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

28 ธ.ค. 2022 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้หมู่เกาะโตเกเลา (Tokelau) ดินแดนเขตปกครองตนเองกึ่งอาณานิคมของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า มีการระบาดของไวรัส COVID-19

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 28 ธันวาคม 2022 พาดหัวข่าว “หมู่เกาะแห่งนี้อยู่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้าน 24 ชั่วโมง แต่ในที่สุดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว

ณ วันที่ 21 ธันวาคม องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า โตเกเลามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วจำนวน 5 คน

หมู่เกาะโตเกเลาถือเป็นดินแดนปกครองสุดท้ายในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เหลือเพียงประเทศเติร์กเมนนิสถานดินแดนไม่มีทางออกสู่ทะเลในกลางทวีปเอเชียด้วยประชากร 6 ล้านเป็นประเทศและดินแดนแห่งเดียวในโลกที่ยังปลอดเชื้อ COVID-19

รายงาน 15 ประเทศรองสุดท้ายที่พบมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จาก Wikipedia

หมู่เกาะโตเกเลาประกอบด้วยเกาะปะการังสามเกาะเรียงกันเป็นวงแหวน มีประชากร ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2022 จำนวน 1,399 คน โดยมีประชากร 96% ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 เรียบร้อยแล้ว

หมู่เกาะโตเกเลาสามารถเข้าถึงได้ทางเดียวคือทางเรือ โดยมีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดคือซามัว (Samoa) รัฐเอกราชในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตอนกลางห่างออกไป 500 กก.หรือเดินทางโดยเรือ 24 ชั่วโมง

หมู่เกาะโตเกเลาไม่ใช่ดินแดนของการท่องเที่ยว ผู้ที่มาเยือนหมู่เกาะส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายโตเกเลาที่อพยพไปอยู่ในประเทศนิซีแลนด์, ออสเตรเลียและรัฐฮาวายกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

ตารางแสดงอัตราผู้เสียชีวิตต่อ 1 ล้านคน / ผู้เสียชีวิตสะสม / ผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมจากทั่วโลก, ออสเตรเลีย, ประเทศไทย, นิวซีแลนด์และโตเกเลาจากตัวเลขขององค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2022

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: