Day: November 28, 2022

🛴 จำคุกวัยรุ่นหญิงคดีทำร้ายและชิงทรัพย์สตรีมีครรภ์ 1 ปี

28 พ.ย. 2022 ข่าวนี้เป็นข่าวย้อนหลังที่ติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุเครื่องขัดข้อง เป็นคดีวัยรุ่นหญิงทำร้ายร่างกายสตรีมีครรภ์ชาวเพิร์ทในขณะเธอเข็นรถพาบุตรแฝดสองคนไปตามทางเดินเท้า

👀 ออสเตรเลียลดระดับเตือนภัยก่อการร้ายเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี

28 พ.ย. 2022 ASIO หรือองค์กรความมั่นคงและข่าวกรองแห่งออสเตรเลียได้ประกาศลดระดับเตือนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายลงจาก “น่าจะเป็น” (probable) มาอยู่ที่ “เป็นไปได้” (possible) แต่ ASIO เตือนว่าความเสี่ยง