Day: November 27, 2022

🐕 จำคุกสตรีแอดิเลดปล่อยสุนัขให้อดอาหารตาย

27 พ.ย. 2022 ขออนุญาตนำข่าวเมื่อสองวันที่ผ่านมานำเสนอ ในวันที่ไม่ค่อยมีข่าวน่าสนใจ เป็นข่าวของศาลในนครแอดิเลดสั่งจำคุกสตรีวัย 49 ปี ผู้ปล่อยให้สุนัขในความดูแลของเธออดอาหารจนปางตาย

🗳 พรรคเลเบอร์รัฐ Vic ชนะเลือกตั้งหนสาม ผู้นำฝ่ายค้านลาออก

27 พ.ย. 2022 ผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารัฐวิกตอเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าพรรคเลเบอร์ของนาย Daniel Andrews ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์