Day: November 20, 2022

🇹🇭🇨🇳🇲🇾 เตือนซื้ออาหารทะเล-ถุงมือยาง-เสื้อผ้าอาจเกี่ยวข้องกับทาสแรงงานยุคใหม่

20 พ.ย. 2022 องค์กร NGO ออกมาเตือนว่า ถ้าท่านสวมเสื้อผ้าผลิตจากจีน, สวมถุงมือยางจากมาเลเซียและรับประทานอาหารทะเลจากประเทศไทย ขอให้เชื่อได้ว่าท่านอาจสนับสนุนการใช้ทาสแรงงานยุคใหม่

🇹🇭🇦🇺 Albo มุ่งเน้นง้อจีนแค่นี้ก็พอใจจนขะลอบทบาทตัวเองในที่ประชุม APEC

20 พ.ย. 2022 การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือ APEC ปี 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้จบสิ้นลงไปแล้ว ดูท่าทีนาย Anthony Albanese จะวางตัวเรียบเงียบไม่แสดงบทบาทออกหน้าจนเป็นหนึ่่งในผู้นำที่ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน