🇳🇿 นิวซีแลนด์กำหนดความเร็วรถยนต์ในเมือง 30 ถึง 40 กม.ต่อชม.

นิวซีแลนด์กำหนดความเร็วสูงสุด 30 กม.ต่อชม.ขณะวิ่งผ่านเขตโรงเรียน : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

19 พ.ย. 2022 นิวซีแลนด์เตรียมแก้ไขกฎจราจรด้วยการลดความเร็วรถยนต์ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ แม้จะได้รับการต่อต้านจากประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ทางการมีเหตุผลถึงความจำก็เพื่อความปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามโครงการ Waka Kotahi’s Road to Zero เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน ภายใต้แผนอัตราความเร็วใหม่ เมื่อขับผ่านเขตโรงเรียนจะไม่เกิน 30 กม.ต่อชั่วโมง และไม่เกิน 40 กม.ต่อชั่วโมงเมื่อขับผ่านพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในเมืองใหญ่อย่าง Auckland, Wellington, Christchurch และ Dunedin

จากหลักฐานทางสถิติอุบัติเหตุพบว่าการขับรถด้วยความเร็วเป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิตและบาดเจ็บในนิวซีแลนด์ โดยการขับรถเร็วก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็มมากกว่าการดื่มสุราและเสพยาเสพติด #จากการศึกษาพบว่า 87% ของอัตราความเร็วที่กำหนดในปัจจุบันเป็นการกำหนดความเร็วที่ไม่ถูกต้อง

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 19 พฤศจิกายน 2022 เสนอข่าว นิวซีแลนด์ลดอัตราความเร็วรถยนต์สูงสุดลงอีก แต่บางคนไม่ปลื้มกับความเร็วใหม่ 30 กม.ต่อชม.และ 40 กม.ต่อชม.

ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกรถชนจะลดลงอย่างเด่นชัดหากวิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า 50 กม.ต่อชั่วโมง

เป็นต้นว่าการวิ่งด้วยความเร็ว 40 กม.ต่อชั่วโมง จะลดความเสี่ยงเสียชีวิตจาก 90% ลงมาอยู่ที่ประมาณ 10% สำหรับการได้รับบาดเจ็บ โอกาสเสี่ยงจะลดน้อยลงไปอีกหากรถยนต์ลดความเร็วมาที่ 20 หรือ 30 กม.ต่อชม.

ผลการวิจัยในเวลส์ประเทศที่มีประชากร 3.1 ล้านคน พบว่าการลดความเร็วขณะวิ่งภายในตัวเมืองมาอยู่ที่ไม่เกิน 20 กม.ต่อชม. จะช่วยประหยัดมูลค่าทางเศรษฐฐกิจจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงคิดเป็นเงิน 180 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในปีแรก

นอกจากนั้นการรถความเร็วยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ, การปล่อยมลพิษ (emissions), การก่อมลพิษ (pollution), การส่งเสียงดังและต่อสุขภาพ

สำหรับในออสเตรเลียปัจจุบันการขับรถผ่านเขตโรงเรียนกำหนดความเร็วสูงสุดที่ 40 กม.ต่อชม. และขับรถในเขตชุมชนด้วยความเร็วไม่เกิน 50 กม.ต่อชั่วโมง

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: